14 November 2019
14 Nov 2019

Entity Superiors Meeting. Rome, 11-15 Nov. 2019

email email whatsapp whatsapp facebook twitter Printable version

2019-11-11LOGO-a

 

15 novembre

 • Rapporto seta
 • Foto seta
 • The day in one minute seta
 • Superiore Generale – Carlos Luis Soárez Codorniú seta
 • Postulatore Generale – Ramón Dominguez Fraile seta
 • Bienvenu Pika – ANG seta
 • Francis Vu Tran – VIE seta

14 novembre

 • Rapporto seta
 • Foto seta
 • The day in one minute seta
 • Ronilton Souza – BSP seta
 • Gustave Lulendo – CAN seta

 13 novembre

 • Rapporto seta
 • Notizia Comunità Santo’Egidio seta
 • Omelia di don Francesco Tedeschi seta
 • Notizia RomaSette seta
 • Foto seta
 • The day in one minute seta
 • Celebrazione a Sant’Egidio seta
 • Gilberto Bonato Xavier – BRM seta
 •  Wiesław Święch – POL seta

12 novembre

 • Rapporto seta
 • Foto seta
 • The day in one minute seta
 • Edward Kelianski – USA seta
 • McQueen Mascarenhas – IND seta

11 novembre

 • Rapporto seta
 • Foto seta
 • The day in one minute seta
 • José Agostinho Sousa – POR seta
 • Jean Marie Signié – CMR seta

 

 

Article available in:

Subscribe
to our newsletter

SUBSCRIBE

Follow us
on our official channels

 - 

Subscribe
to our newsletter

Read the Privacy Policy and write to