11 June 2018
11 Jun 2018

Confederaal Kapittel 2018

email email whatsapp whatsapp facebook twitter Printable version

Kapittel 2018-slider

Op 30 mei 2018 is in ons Heilig Hartklooster te Asten het derde confederale kapittel gehouden van de Vlaamse en Nederlandse provincie. Vanwege de benoeming tot bisschop van het diocees Hildesheim van Pater Heiner Wilmer, zijn zowel het Generale als ons kapittel vervroegd, omdat nieuwe verkiezingen nodig zijn. Anders zou ons kapittel eerst in 2020 hebben plaats gevonden. Gestart werd met een gebed in de kloosterkapel, waarna een ieder op zijn best werd vastgelegd op de gevoelige plaat (zie onderstaand resultaat). Tijdens de vergadering werden de protocollaire zaken besproken omtrent het reglement en over het stemmen. Vervolgens kwam het programma aan de orde voor de komende zes jaar.

De kapitulanten werden uitgenodigd om aandachtspunten aan te dragen voor het generaal bestuur voor het komende sexennium. Daarna werden de resoluties besproken. Daartoe zijn die van 2014 grotendeels overgenomen met enkele aanpassingen aan de actuele situatie. Tenslotte mochten de deelnemers hun stem uitbrengen voor de afgevaardigden voor het generaal kapittel.

Overste Pater Koos de Rooij gaat sowieso al, maar daarnaast mag onze entiteit nog twee mensen kiezen die hem vergezellen. Gekozen zijn Pater Wilbert Bekedam en Pater Jan Aarts. Plaatsvervangers voor hen zijn Pater Wim Halters en Pater Jan Croimans. Dat er voortvarend te werk is gegaan, blijkt wel uit het feit dat we al voor het middageten de vergadering konden afsluiten.

Subscribe
to our newsletter

SUBSCRIBE

Follow us
on our official channels

 - 

Subscribe
to our newsletter

Read the Privacy Policy and write to