30 May 2018
30 May 2018

XIII Kapituła Prowincjalna w Stadnikach

email email whatsapp whatsapp facebook twitter Printable version

POL kap-prov_4

W dniach 21-23 maja 2018 r. obradowała w Stadnikach XIII Kapituła Prowincjalna, zwołana w szczególnym kontekście eklezjalnym i zgromadzeniowym: przeżywanego w Kościele w Polsce roku Ducha Świętego oraz 175. rocznicy urodzin Ojca Założyciela, ks. Leona Dehona.

Wybór do posługi biskupiej diecezji Hildesheim w Niemczech Przełożonego Generalnego ks. Heinera Wilmera SCJ narzucił konieczność jak najszybszego przeprowadzenia Kapituły Generalnej poprzedzonej przez Kapituły w poszczególnych jednostkach Zgromadzenia. Z uwagi na te niecodzienne okoliczności XIII Kapitu ła Prowincjalna miała na celu dokonanie wyboru delegatów na Kapitułę Generalną, która odbędzie się w lipcu tego roku w Rzymie. W trakcie Kapituły wybrano na nią trzech delegatów Polskiej Prowincji: ks. Krzysztofa Naporę SCJ, ks. Tadeusza Michałka SCJ oraz ks. Zbigniewa Chwaję SCJ oraz ich zastępców: ks. Sławomira Knopika SCJ, ks. Dariusza Salamona SCJ i ks. Łukasza Ogórka SCJ.

POL kap-prov_3

Kapituła Prowincjalna pozytywnie oceniła podjęte działania na rzecz realizacji uchwał i zaleceń poprzedniej XII Kapituły Prowincjalnej, a także wskazała, że istotnym punktem odniesienia dla Zarządu Prowincji mogą stanowić refleksje i wskazania wypracowane podczas obradującej niedawno w Krakowie VIII Konferencji Prowincjalnej. Podjęła ona bowiem dogłębną i merytoryczną analizę sercańskiego charyzmatu i jego implikacji w całokształcie życia zakonnego i działalności apostolskiej Polskiej Prowincji.

POL kap-prov_1

W toku obrad ojcowie Kapituły Prowincjalnej doświadczyli ożywiającej obecności Ducha Świętego, przypominającego nieustannie o tym, że powracając do najgłębszej inspiracji sercańskiego charyzmatu, Księża Najświętszego Serca Jezusowego stają się w Kościele i w świecie „prorokami miłości i sługami pojednania”.

Kapituła zakończyła się modlitwą w kaplicy seminaryjnej, podczas której przełożony prowincjalny poświęcił polską prowincję Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Subscribe
to our newsletter

SUBSCRIBE

Follow us
on our official channels

 - 

Subscribe
to our newsletter

Read the Privacy Policy and write to