08 April 2015
08 Apr 2015

Fr. Jan Theodoor RUTTENS

email email whatsapp whatsapp facebook twitter Printable version

Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Jesu

 

Ego dormivi et soporatus sum. Et exsurrexi, quia Dominus suscepit me (Ps 3,6)

 

On April 9, 2015
in Lanaken, Belgium,
our dear confrere


Fr. Jan Theodoor RUTTENS
,

 

of the Confederation of Netherlands and Flanders (NLV), 

has returned to the house of the Father.
Born: 10/01/1926; 1st prof.: 17/10/1947; ord.: 11/07/1954.

 

R.I.P.

 

Rome, April 10, 2015.

THE GENERAL SUPERIOR


 

Op donderdag 9 april 2015 is in het woonzorgcentrum Bessemerberg te Lanaken van ons heengegaan onze medebroeder, lid van de Confederatie van de Nederlandse en Vlaamse provincie van de Priesters van het Heilig Hart

 

                             PATER  JAN  THEODOOR  RUTTENS SCJ

 

Jan werd op 10 Januari 1926 geboren te Bocholt.  Op17 oktober 1947 legde hij zijn eerste gelofte af te Loppem en werd op 11 juli 1954 te Leuven tot  priester gewijd. Na het behalen van het Licentiaat Pedagogische Wetenschappen aan de K.U.L.te Leuven, vertrok hij op 28 april 1959 als missionaris naar Kongo. Tot 1964 was hij directeur van de “School van Moniteurs” te Avakubi in het bisdom Wamba.

In 1964 was hij op verlof in België en ontsnapte zo aan de moordpartij van de Simba’s. Hij werd dan één jaar leraar aan het H.- Hartcollege te Lanaken en vertrok weer in 1965 naar Kisangani. Van 1965 tot 2001 was pater Jan achtereenvolgens: directeur van de normaalschool te Lingondo, leraar aan het Klein Seminarie, Diocesaan Coördinator van de Katholieke scholen van Wamba en Kisangani en directeur van het “bezinningscentrum Mgr. Grison” te Kisangani. Na 43 jaar missiewerk begonnen zijn veelvuldige taken en de ouderdom door te wegen. Op 28 april 2002, op dezelfde datum als zijn eerste vertrek, keerde hij voor goed naar België terug. Op 28 oktober van datzelfde jaar werd hij lid van de communiteit van Lanaken, waar hij 10 jaar mocht genieten van een welverdiende rust.

Toen zijn gezondheid achteruitging werd hij in 2012 opgenomen in het woonzorgcentrum te Lanaken.  Hij was er vlug aangepast en tevreden. Pater Jan, die van nature stil was, herleefde telkens als hij over Kongo kon praten.

Op 30 september 2014 brak hij bij een val zijn heup en schouder. Van toen af ging zijn gezondheid achteruit. Op 9 april is hij rustig ingeslapen.

 

Gedenken wij Pater Jan in onze gebeden.

 

Mede namens de familie

Provincialaat SCJ                                                    J.F. de Rooij SCJ
Postbus 4609, 4803 EP Breda                                         Provinciaal Overste

 

Subscribe
to our newsletter

SUBSCRIBE

Follow us
on our official channels

 - 

Subscribe
to our newsletter

Read the Privacy Policy and write to